Ubåtskaptenens släktingar

13268254_1291259270901862_4612518623863480041_o

Ubåtskaptenens släktingar fick chansen att hedra minnet av honom samt de resterande 17 besättningsmännen som omkom när SOM sjönk”
Närvarande under ceremonin var ubåtens befälhavares barnbarnsbarn:

  • Konstantin Buguraev
  • Olga Yunusova
  • Liubova Pankova

Share This:

Continue Reading

Ubåten SOM

som_top
Ubåten SOM

Share This:

Continue Reading

Rysk TV

rysk tv_tv5
Rysk TV

Share This:

Continue Reading

Anhöriga tar ett sista farväl av sina landsmän

Share This:

Continue Reading

Today, 2016-05-23 it is exactly 100 years since the submarine sank

Anhöriginslag_Ubåten_SOM_100år_160523 from Marczak Film on Vimeo.

Today, 2016-05-23 it is exactly 100 years since the submarine sank in 1916 in the Baltic Sea, after a collision with a Swedish vessel.
It is an honor for us to meet relatives, and conducted ceremony.

Share This:

Continue Reading

The compass

Share This:

Continue Reading

Today, meeting with the Foreign Ministry Sweden

Today, meeting with the Foreign Ministry Sweden.
The discussion was about the next step regarding submarine SOM. We still wish to make agreement with Russia concerning salvage, etc.
It is not easy being a small Company, But this is what we do …it is our job. And without us no submarine, and that is the reality.
We are proud to have found it, and I would be very proud to hand over the submarine to Russia.
What Iam afraid of, is to get run over. and we have spent lot of time and money to find this unique submarine.

Share This:

Continue Reading

The compass from the Russian submarine SOM

IMG_0880

The compass from the Russian submarine SOM (former the Holland 1 “Fulton”). SOM sunk the 23 May 1916 after a collision with a Swedish mail steamer.

Share This:

Continue Reading

The Russian submarine SOM compass

22IMG_4587

Dennis and Peter with the compass from the Russian submarine SOM (former the Holland 1 ”Fulton”). SOM sunk the 23 May 1916 after a collision with a Swedish mail steamer.

Rasmus Ravensborg dive team made the salvage effort of the compass from 88 meters depth.

The diver Martin Kindvig succeeded to take ultrasonic thickness measurements of the submarine’s hull, much thanks to Cygnus Instruments ultrasonic gauge; DIVE.

Next step is to convince the Russian authorities to cooperate with us since both ”sides” want the same thing; salvage the submarine, take care of the remaines of the 18 submariners and make sure they will get their final rest in Russian soil, and then bring the submarine to Russia.

For information, the compass is now handed over to the police to be stored under their responsibility, with the maritime musuem supervision.

The expedition was organized by Ocean X Team in cooperation with Ixplorer.

Contributors who sponsored this expedition: Cygnus Instruments, Ocean Modules, Paragon boats, Nimbus boats, Marczak Film and Björnkläder.

Share This:

Continue Reading

Rätt ska vara rätt!

Rätt ska vara rätt!
Ska vi inte följa svensk lag i Sverige?

Ocean X Team har i samband med att den sjunkna ubåten Som påträffades av bolaget den 25 juli 2015, i vederbörlig ordning anmält och meddelat fyndet. Ryssland har under nästan 100 år inte vidtagit någon åtgärd för att göra gällande sin äganderätt till ubåten. De åtgärder som Ryssland vidtagit har skett först efter det att det framkommit att Ocean X Team påträffat ubåten och då dessutom för sent enligt tillämplig svensk lag.

Trots detta har Länsstyrelsen motiverat sitt beslut att avslå Ocean X Teams ansökan om ensamrätt till bärgning med att Ocean X Team inte styrkt att ubåten varit övergiven. Ocean X Team finner att nämnda förhållanden tvärtom ska anses innebära att det måste anses styrkt att ubåten varit övergiven, eller att det i vart fall nu måste krävas att bevisbördan övergår till Ryssland att styrka sin äganderätt till ubåten och att Ryssland under de gångna nästan 100 åren vidtagit sådana åtgärder som krävs för att Ryssland ska anses ha försökt hävda sin äganderätt.

Ocean X Team finner även anledning att ifrågasätta om Länsstyrelsen fattat beslutet efter att ha gjort andra hänsynstaganden än juridiska.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/ryssland-vill-barja-ubaten

Share This:

Continue Reading

Reklam!

Share This:

Continue Reading

This cruise ship is also Beautiful

IMG_0797

This cruise ship is also Beautiful.

Share This:

Continue Reading

Now we’re talking ships :)

IMG_0816

Now we’re talking ships 🙂 The vessel is heading out on the Baltic Sea, They forgot to pick me up.

Share This:

Continue Reading

The summer is here :)

var
the summer is wonderful and i love it  🙂

Share This:

Continue Reading

The excavator :(

MARS 2011 007
Not good 🙁  but the guy who was driving the excavator, doing well today … I hope
The picture is from 2011

Share This:

Continue Reading

THE MYSTERY BENEATH


THE MYSTERY BENEATH
Är våran första dokumentär film är från 2012.
Har inte visats i svensk TV, däremot i många andra länder.

Share This:

Continue Reading

The Unexplained Files Discovery TV


Har ni inget att göra. kolla på den här dokumentären om oss. The Unexplained Files Discovery TV.

Share This:

Continue Reading

Ubåten SOM från 1916


Här är första dyket till ubåten SOM, som vi hittade förs sommaren.

Share This:

Continue Reading

Snart blir det jakt på nya vrak 🙂

Share This:

Continue Reading

TV serie

Share This:

Continue Reading