Wreck diving

Share This:

Continue Reading

The hunt for gold in Canada

Share This:

Continue Reading

Vill du bli en del av något som kommer att bli stort?

Jag söker personer som vill vara med att bygga upp ett medieprojekt.
Jag söker någon som är duktig på att bygga appar, samt bygge av en mediaplatform inom IT.
Jag söker även personer som vill jobba framför kameran och bakom kameran. Det är givetvis ett stort plus om du har redaktionell erfarenhet eller journalistik bakgrund, men inget krav.
Mitt mål är att sätta ihop en utvecklingsgrupp, för att skapa en unik nyhetstjänst för internet m.m.
Upplägget är unikt, och jag är övertygad att detta kan bli något stort.
Om du är den jag söker, blir du en del av allt, samt delägare i företaget.

Vill du bli en del av något som kommer att bli stort?

Om det låter intressant… skriv till mig och berätta vem du är.
dennis@dennisasberg.com

Share This:

Continue Reading

NEW TV show about the “Baltic Sea Anomaly”

NEW TV show about the “Baltic Sea Anomaly” just aired 1 hour ago tonight on the American History Channel (http://www.ahctv.com/is-the-baltic-sea-anomaly-a-crashed-u…/). This is the second official show broadcast on American TV and seen by millions of people. It will air again at 1:00 AM.

There was a different show broadcast in 2014 on the Science Channel (http://www.sciencechannel.com/…/the-unexplained-files/videos)

Share This:

Continue Reading

The first dive Baltic Sea anomaly 2012, the full version

Share This:

Continue Reading

Aftonbladet skriver!
Ryssland vill bärga ubåtsvrak

Men hallå, vi dååå, vi hittade ubåten. Varför åsidosätter svenska och ryska staten oss? Jag blir så sjukt besviken. Så många gånger vi har försökt att få till ett samarbete med rysarna…. Men nej inget svar. Varför stöttar inte svenska regeringen svenska medborgare och företag? Verkligheten är att regeringen offrar oss för att inte störa förbindelsen med Ryssland. Var har vi UD nu, som inte svarar? Jag glömmer inte vad UD sa till oss, Dennis & Peter, vi ska skydda er intresse samt se till att ni inte hamnar utanför. Vi är utanför och vi är så sjukt besvikna.
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article23819690.ab

Share This:

Continue Reading

Dennis First Blog :)

Share This:

Continue Reading

This is Ocean X

Share This:

Continue Reading

Rysarna har inte brytt sig på 100år

Publicerat av Dennis Aasberg / Ocean X team den 30 september 2016

Share This:

Continue Reading

Share This:

Continue Reading

Canada :)

Share This:

Continue Reading

A new Discovery

oceanxteam_2016_09_04_2

A new Discovery.
An unknown object was discovered during a sonar survey of the sea floor in the Stockholm archipelago area at deep water. A visual examintaion of the find has not yet been implemented.

The left image shows.
The image is a side scan sonar image, showing the sea floor with an wreck-like object. The size of the object is approximately 27meters in length and approx 4 meters in width.

The right image shows.
The side scan image is of the Russian Empire WW1 submarine “SOM” which Ocean X Team found in July last year. “SOM” was 20 meters in length and 3,6 meters in width.

http://www.oceanxteam.com

Share This:

Continue Reading

On Russian television news today 2016-06-28

tv5_06_29
http://5-tv.ru/news/108111/

Share This:

Continue Reading

Ubåten (SOM) är övergiven eller?

Ubåten (SOM) är övergiven eller?
Och om ubåten inte är övergiven – vad är den då? Medvetet utplacerad eller kvarlämnad? I så fall är det väl en kränkning av svenskt territorium – d.v.s. något som ryssarna påstår att de aldrig ägnar sig åt!

Och är det inte en kränkning – vad är det då? En överenskommelse mellan Sverige och Ryssland att det är OK att ryssarna har ubåtar på vårt territorium? Om så är fallet, gäller det bara äldre ubåtar eller även nyare som då och då hälsar på?

Vad är det som nu fått svenska myndigheter att så uppenbart ta parti för ryska intressen mot oss, Sveriges egna medborgare!!!???

Share This:

Continue Reading

I’m tired of Sweden, I move to the US, Yes I’m serious

It is not easy to be an entrepreneur and treasure hunter in Sweden. We doing a good job, and we find things that no one else has found. But now I’m disappointed and tired of being cheated… I will explain in the future.
And even my kids, want to move 🙂 hmmm and they want to move to Florida.
Yes… I am ready to sell my house and start a new life in the US.
The question is what should I work with in US, hmmm treasure hunter or ? And where in the US should live Florida ? yes that is a good question.

Share This:

Continue Reading

De svenska myndigheterna hjälper Ryssland att blåsa oss!

De svenska myndigheterna hjälper Ryssland att blåsa oss!

Det har nu hunnit hända mycket sedan vi hittade den sjunkna ryska ubåten Som under sommaren 2015. Vi anmälde fyndet till polisen och marinen, samtidigt som även Ryssland informerades om fyndet. Därmed fullgjorde vi det vi ska göra enligt lag (lag om ensamrätt till bärgning och hittegodslagen) och som medförde att de tidsfrister som gäller började löpa för eventuell ägare att höra av sig. Ryssland hörde dock inte av sig förrän tidsfristerna löpt ut, varför vi ansökte hos Länsstyrelsen om ensamrätt att bärga ubåten.

Men därefter tog saken en för oss helt oväntad och obegriplig vändning.

Alla våra kontakter med de svenska myndigheterna resulterar nu genomgående i beslut och åtgärder som tillvaratar Rysslands intressen mot oss. Tolkning av regler och värdering av bevis sker alltid på ett sätt som är till vår nackdel. Besluten fattas utan någon motivering som förklarar varför man kommit fram till slutsatserna eller hur man resonerat. Och de argument som vi anför till stöd för vår sak ignoreras helt enkelt och bemöts inte.

Utgången i ärendet är tydligen förutbestämd av våra myndigheter – Rysslands intressen mot oss ska tillmötesgås till varje pris!

Detta är tydligen de svenska myndigheternas uppfattning om en objektiv, korrekt och hederlig rättstillämpning…

Först avslog Länsstyrelsen vår ansökan om ensamrätt till bärgning eftersom vi inte har ”bevisat” att ubåten är övergiven och att ryssarna nu ”påstått” att den inte varit övergiven. Det spelade ingen roll för Länsstyrelsen att ubåten legat på fyndplatsen i så gott som 100 år utan att Ryssland (eller Sovjet) gjort något för att hävda sin rätt till den. Det spelade heller ingen roll att ryssarnas påstående kom först långt efter utgången av den tidsfrist som gäller. Någon närmare förklaring till hur Länsstyrelsen kunnat komma fram till detta ges inte i beslutet.

Därefter hade vi ett antal möten med Utrikesdepartementet, UD, där representanter från Ryssland (bl.a. ryska ambassaden) deltog. Vårt syfte med dessa möten var att försöka få till stånd ett samarbete med ryssarna för att bärga ubåten och föra den till Ryssland. Det stod ganska snart klart att ryssarna var ointresserade av att samarbeta med oss. Vad UD hade för avsikter med dessa möten är för oss oklart, men de fortsätter tydligen att ha kontakter med ryssarna angående ubåten och vi vet inte vad dessa kontakter innebär.

Sedan har vi haft flera kontakter med polisen eftersom vi även anmält ubåten som hittegods. Eftersom ryssarna inte hörde av sig inom tidsfristen så torde ubåten nu rätteligen tillhöra oss. Polisen har nu meddelat oss att de inte anser oss ha denna rätt eftersom ubåten inte kan utgöra ”hittegods”, att de avser att få ubåten att omfattas av griftefrid och att de kommer att avvisa dem som försöker dyka på ubåten eller ta föremål från den. Polisen anser sig tydligen ha befogenhet både att bestämma om griftefrid och att kringgå hittegodslagen genom att inte kalla fyndet hittegods. Hur polisen kunnat komma fram till detta framgår inte.

Myndigheternas beslut kan tydligen fattas utan att de behöver ges någon egentlig motivering och där man struntar i att bemöta vår argumentation. Påståenden från ryssarnas sida gäller tydligen som full bevisning och kommer att gälla oberoende av vad vi kommer med för fakta eller bevis. Detta tyder på att myndigheterna redan i förväg har bestämt sig för att utgången av de olika besluten ska gynna Rysslands önskan att hindra oss från att bärga ubåten och att regeltolkning och bevisvärdering därefter anpassas så att de resulterar i den önskade utgången.

Att de anhöriga till besättningen på ubåten uttryckt sina önskemål om en bärgning struntar de svenska myndigheterna totalt i. Här handlar det bara om att till varje pris tillmötesgå Rysslands önskemål och detta även om det krävs en tvivelaktig regeltolkning och bevisvärdering för att kunna konstruera rätt myndighetsbeslut.
http://ria.ru/world/20160610/1445518975.html

Om det hade visat sig att det krävt att Sovjet/Ryssland tidigare kontaktat Sverige för att säkerställa sin äganderätt till ubåten, så hade våra myndigheter säkert lyckats ”hitta” olika skrivelser från ryssarna med en sådan innebörd.

Mot bakgrund av hur den här historien har utvecklat sig och hur vi har bemötts av ryssarna, UD och våra myndigheter får vi allt större obehagskänslor. Även om statsmakterna inte får lägga sig i enskilda myndighetsbeslut får vi allt svårare att frigöra oss från misstanken att politiska hänsynstaganden till Ryssland och önskemål från regeringens sida är det som styr de svenska myndigheternas ageranden mot oss och som avgör vilket innehåll besluten ska få.

Vi har överklagat Länsstyrelsens beslut till Sjöfartsverket. Mot bakgrund av ovanstående kan vi dock utgå ifrån att beslutet inte kommer att ändras, vilket bara bekräftar våra misstankar att vårt eget land håller på och offrar oss för att inte störa de redan ansträngda förbindelserna med Ryssland. Den egna bekvämligheten är viktigare för våra egna myndigheter än en korrekt tillämpning av berörda lagregler. Sveriges historia har i och för sig flera exempel på den typen av ageranden, så vi borde väl egentligen inte vara särskilt förvånade. Som exempel på hur Sverige hanterar relationer till stormakterna kan nämnas Nazi-tysklands permittentresor, utlämningen av balterna till Sovjetunionen och Egyptenavvisiningarna.

Nu vet även vi vilket förtroende vi i fortsättningen ska känna för vårt eget land och våra egna myndigheter – men myndigheterna bryr sig väl inte om det heller……

Share This:

Continue Reading

Episode 1, The Baltic Sea Anomaly The Unsolved Mystery.


The Baltic Sea Anomaly The Unsolved Mystery. Episode 1

Share This:

Continue Reading

Dennis with the relatives

0525_NTNYH_Som4

Dennis with the relatives of the captain of the submarine SOM.
*Dennis Asberg
*Konstantin Buguraev
*Olga Yunusova
*Liubova Pankova”

Share This:

Continue Reading

The Diamond Hunters

This documentary was filmed in Saskatchewan, Canada.

The purpose of the expedition was to collect samples from certain areas in
Brians’ claim to establish if there are diamonds or other valuable minerals to be
found.  The expedition lasted for several days and because the claim is located
in desolated areas, the journey there took several hours.

The Crew
*Brian Hibbard*
*Mike Fairey*
*Rochelle Hoiss*

Film editor
Dennis Åsberg
http://www.dennisasberg.com

Share This:

Continue Reading